Vietnam Locals Travel & Transport logo
Cơ Hội Hợp Tác Phát Triển

Cơ Hội Hợp Tác Phát Triển Cùng Việt Nam Locals

Chúng tôi đang tìm các đối tác, ứng cử viên trẻ có nhiệt huyết, đam mê kinh doanh mảng du lịch cho các dự án của công ty như sau: 1. Giám đốc chi nhánh Sapa: Hợp tác theo hướng nhượng quyền thương hiệu hay 50-50 hoặc theo thỏa thuận đôi bên cùng có lợi: Quản lý website:...