Vietnam Locals Travel & Transport logo

bảo mật thông tin

Bảo mật thông tin

 • Chính sách bo mt thông tin cá nhân khách hàng

Nhằm đảm bảo an toàn cho VIETNAM LOCALS TRAVEL đồng thời bảo mật thông tin khách hàng, VIETNAM LOCALS TRAVEL đưa ra Chính sách bảo mật thông tin cá nhân (Privacy Policy) dành cho các tổ chức và cá nhân giao dịch với công ty. Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân của VIETNAM LOCALS TRAVEL tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng.
Chúng tôi có thể sửa đổi, cập nhật, bổ sung chính sách này vào mọi thời điểm. Bản sửa đổi có hiệu lực vào thời điểm chúng tôi cập nhật.
Sau khi Chính sách bảo mật được cập nhật, khách hàng vẫn sử dụng VIETNAM LOCALS TRAVEL có nghĩa là khách hàng đã hiểu và đồng ý với Chính sách bảo mật mới.

• Mc đích và phm vi thu thp thông tin

Các thông tin thông tin cá nhân của các thành viên, có thể được chúng tôi sử dụng vào những mục đích hợp pháp dưới đây:
– Sử dụng để xác nhận đặt hàng khi khách có nhu cầu mua bất kỳ sp nào trên website
– Dùng trong gửi thông báo, thực hiện các chương trình quảng cáo, PR cho các dịch vụ mới được sử dụng trên website
+ Cung cấp thông tin về dịch vụ bằng email,
+ Dùng để phân tích xu hướng tiêu dùng của khách hàng, với mục đích xây dựng những dịch vụ mới, hoặc cải thiện những dịch vụ cũ.
+ Dùng để liên lạc với thành viên khi chúng tôi điều tra thông tin khách hàng, tổ chức khuyến mại, trao đổi ý kiến thông tin trên bảng đánh giá, bình luận.
+  Dùng để trả lời các thắc mắc của khách hàng: chúng tôi sẽ trả lời thành viên bằng email, điện thoại, hoặc gửi thư tới địa chỉ của thành viên, khi thành viên thắc mắc.

• V vic thu thp thông tin cá nhân

Chúng tôi cũng yêu cầu khách hàng cung cấp một số thông tin thêm mà chúng tôi có thể sử dụng để hòan thành dịch vụ của khách hàng hoặc xác định và quản trị rủi ro.

• Về yêu cầu chính xác của thông tin cá nhân

VIETNAM LOCALS TRAVEL luôn nỗ lực trong việc xử lý dữ liệu các thông tin cá nhân được cung cấp. Do đó, khách hàng có trách nhiệm cung cấp chính xác thông tin cá nhân và luôn cập nhật thông tin mới. Ngoài ra, chúng tôi không chịu trách nhiệm giải quyết bất cứ tranh chấp nào nếu thông tin khách hàng cung cấp có sự sai lệch, không chính xác hoặc giả mạo.

• V vic lưu gi và bo mt thông tin cá nhân

Thông qua chính sách này, chúng tôi sử dụng cụm từ “thông tin cá nhân” để mô tả những thông tin liên đới đến một cá nhân cụ thể và có thể dùng để nhận biết về cá nhân đó.

Chúng tôi lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng tại công ty và được bảo đảm an toàn. Thông tin chi tiết của khách hàng như họ tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại và email sẽ được lưu trữ để đảm bảo quyền lợi cho chính khách hàng khi sử dụng dịch vụ.
Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân của khách hàng: các thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu giữ từ khi bắt đầu dịch vụ cho đến khi kết thúc dịch vụ.
Công ty của chúng tôi đảm bảo sự an toàn cho thông tin cá nhân của khách hàng khi đăng ký và sử dụng dịch vụ tại VIETNAM LOCALS TRAVEL.
Trong trường hợp công ty bị tấn công làm phát sinh nguy cơ mất thông tin của người tiêu dùng, công ty sẽ thông báo cho cơ quan chức năng trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ sau khi phát hiện sự cố.

• Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

• V vic s dng thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin trong nội bộ theo đúng như những mục đích đã đề ra.

Mọi thông tin cá nhân của khách hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa khách hàng và VIETNAM LOCALS TRAVEL đều được lưu giữ và bảo mật. Chúng tôi sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:
-Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng.
-Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và VIETNAM LOCALS TRAVEL.
-Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

• Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

www.VietnamLocals.com
Địa chỉ: 16/65 Hoàng Quốc Việt, P. An Đông, Thành Phố Huế.
Tell/Fax: +84 2343 840 333  Hotline: +84 775 35 35 75

• Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

hông tin của khách hàng được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân . Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó , trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan chức năng yêu cầu.Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, ban quản trị website sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Trong trường hợp khách hàng phát hiện thông tin cá nhân bị  sử dụng sai mục đích hoặc bị xâm phạm thì khách hàng có thể gửi khiếu nại thông qua kênh chăm sóc khách hàng của chúng tôi, khi nhận được các thông tin khiếu nại của thành viên, chúng tôi sẽ dùng mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặng không cho thông tin cá nhân đó bị tiếp tục xâm phạm, đồng thời có các biện pháp hỗ trợ  để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của website. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

• Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Mọi thắc mắc của người dùng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo phương thức:
+ Website: https://vietnamlocals.com
+Tell/Fax : +84 2343 840 333   Hotline: +84 775 35 35 75

Chúng tôi sẽ tiếp nhận và khắc phục những yêu cầu của khách hàng và người dùng.

• V vic cung cp thông tin cá nhân cho bên th ba

VIETNAMLOCALS TRAVEL không cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba vì bất kỳ mục đích nào mà không có sự cho phép của chính chủ sở hữu, ngoại trừ trường hợp phải thực hiệu theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền nếu các đơn vị này có yêu cầu đặc biệt hoặc nếu khách hàng có những hành động vi phạm pháp luật.

Chính sách bảo mật

1. CAM KẾT TỰ DO CHO BẠN

Công ty TNHH Du lịch Việt Nam nhận thấy sự tự tin mà bạn đặt vào chúng tôi qua các giao dịch của chúng tôi với chúng tôi và bảo vệ quyền riêng tư và quyền của cá nhân liên quan đến thông tin cá nhân của họ. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để duy trì sự tin tưởng đó.
Theo luật, quyền của bạn về sự riêng tư cũng được bảo vệ. Luật về quyền riêng tư yêu cầu các yêu cầu nghiêm ngặt đối với chúng tôi để xử lý thông tin cá nhân được thu thập như là bí mật, để lưu trữ thông tin của bạn một cách an toàn và cho phép bạn dễ dàng truy cập để kiểm tra và sửa thông tin của bạn.

Thông tin cá nhân của bạn là gì?
Chính sách bảo mật của chúng tôi áp dụng cho thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập, lưu trữ và duy trì để xác định bạn. Điều này có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và nghề nghiệp hoặc nghề nghiệp của bạn. Nếu thông tin mà chúng tôi thu thập nhận dạng cá nhân bạn, hoặc bạn có thể nhận dạng hợp lý từ nó, thông tin sẽ được coi là thông tin cá nhân.

2. THÔNG TIN CÁ NHÂN TÔI THU THẬP T FROM BẠN?

Chúng tôi khuyến khích bạn duyệt qua trang web của chúng tôi và bạn có thể làm như vậy mà không nói cho chúng tôi biết bạn là ai hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào về bản thân bạn. Tuy nhiên, có thể có một số địa điểm trên trang web nơi chúng tôi cung cấp cho bạn cơ hội cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn. Điều này sẽ giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về những gì khách hàng muốn thấy và những gì họ quan tâm. Điều này có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở:
– Hoàn thành khảo sát trực tuyến
– Khi bạn mua một sản phẩm từ chúng tôi bằng thẻ tín dụng.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin sau đây từ bạn:
– Tên và địa chỉ liên lạc của bạn, chẳng hạn như địa chỉ vật lý, địa chỉ email và số điện thoại, số hộ chiếu …
– Tuổi hoặc ngày sinh
– Chi tiết về bất kỳ sản phẩm và / hoặc dịch vụ nào mà bạn đã mua từ chúng tôi hoặc bạn đã yêu cầu và bất kỳ thông tin bổ sung nào cần thiết để cung cấp các sản phẩm và / hoặc dịch vụ đó và để đáp ứng các yêu cầu của bạn
– Bất kỳ thông tin bổ sung liên quan đến bạn mà bạn cung cấp cho chúng tôi trực tiếp thông qua các trang web của chúng tôi hoặc gián tiếp thông qua việc sử dụng các trang web của chúng tôi hoặc phương tiện truyền thông xã hội.

3. TẠI SAO CHÚNG TÔI thu thập thông tin này?

Chúng tôi thu thập thông tin này để giúp tùy chỉnh các dịch vụ của chúng tôi và lên kế hoạch phát triển sản phẩm trong tương lai mà bạn muốn xem. Nó cũng giúp cung cấp cho bạn thông tin người tiêu dùng có liên quan và thông báo cho bạn về sản phẩm và các chương trình khuyến mãi đặc biệt mà bạn quan tâm. Nó cũng được thu thập để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn một tiêu chuẩn cao về dịch vụ khách hàng, tiếp thị và tiếp thị lại trên khắp Việt Nam qua trang web của chúng tôi hoặc các kênh truyền thông xã hội khác.

4. CÁCH CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN?

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn đến trực tiếp từ bạn. Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn theo một số cách, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
– thông qua truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi
– Khi bạn hoàn thành một đơn
– Khi bạn mua một đơn đặt hàng hoặc yêu cầu thông tin sản phẩm
– Khi bạn thiết lập và duy trì tài khoản người dùng
– Khi bạn hoàn thành khảo sát khách hàng hoặc gửi phản hồi cho chúng tôi hoặc
– Trong các cuộc trò chuyện giữa bạn và đại diện của chúng tôi.

5. GÌ Sẽ xảy ra nếu CHÚNG TÔI KHÔNG THÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN?

Đó là sự lựa chọn của bạn cho dù bạn đã chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, tuy nhiên nếu bạn chọn không cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân được mô tả ở trên, một số hoặc tất cả những điều dưới đây có thể xảy ra:
– Chúng tôi không thể cung cấp cho bạn bất kỳ thông tin nào về sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn quan tâm có thể bao gồm thông tin về giảm giá, bán hàng hoặc khuyến mãi
– Chúng tôi không thể cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ được yêu cầu cho bạn
– Chúng tôi có thể không thể sửa đổi nội dung trang web của chúng tôi theo sở thích của bạn do đó làm cho kinh nghiệm của bạn sử dụng trang web của chúng tôi khó khăn.

6. TẠI SAO CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN?

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn vì nó giúp chúng tôi cung cấp cho bạn chất lượng tốt nhất của dịch vụ khách hàng.
Chúng tôi thu thập, giữ, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:
– Cung cấp sản phẩm và / hoặc dịch vụ cho bạn
– Để liên lạc với bạn
– Để đáp ứng các yêu cầu và cung cấp thông tin hoặc tư vấn nếu có thể về các sản phẩm hoặc dịch vụ hiện có và mới
– Liên hệ với bạn về thông báo hành chính
– Để đánh giá hiệu suất của trang web của chúng tôi để cải thiện hoạt động của trang web của chúng tôi;
– Để lập kế hoạch sản phẩm hoặc dịch vụ trong tương lai
– Để kiểm soát chất lượng và mục đích nghiên cứu
– Để cập nhật bản ghi chi tiết liên lạc của bạn
– Để xử lý và phản hồi bất kỳ khiếu nại nào của bạn
– Tuân thủ bất kỳ luật, quy tắc, quy định, quyết định hợp pháp và ràng buộc, quyết định hoặc chỉ đạo của cơ quan quản lý.

Thông tin cá nhân của bạn sẽ không được chia sẻ, bán, thuê hoặc tiết lộ ngoài những điều được mô tả trong Chính sách Bảo mật này.

7. ANONYMITY

Bạn có tùy chọn sử dụng một bút danh khi giao dịch với người Việt Nam để không nhận diện mình đầy đủ cho chúng tôi. Tuy nhiên xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không thể cung cấp các dịch vụ nhất định cho bạn trừ khi bạn tiết lộ danh tính chính xác của mình.

8. AN NINH

Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của thông tin cá nhân của bạn và muốn bạn tiếp tục tin tưởng vào Người Việt Nam và trong các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Vì lý do này chúng tôi có các thủ tục phù hợp để bảo vệ và bảo mật thông tin chúng tôi thu thập để ngăn chặn truy cập hoặc tiết lộ trái phép, duy trì tính chính xác của dữ liệu và đảm bảo sử dụng đúng thông tin. Chúng tôi cũng có các biện pháp liên quan đến việc hủy hoặc hủy xác định thông tin cá nhân mà không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích hợp pháp nào.
Chúng tôi rất coi trọng an ninh trang web và thẻ tín dụng và luôn nỗ lực để cung cấp một nền tảng an toàn và an toàn từ đó tiến hành các giao dịch trực tuyến. Đây là lý do tại sao chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng PayPal.
Thật không may, không có truyền dữ liệu qua Internet hoặc bất kỳ mạng không dây có thể được đảm bảo được an toàn 100%. Do đó, trong khi chúng tôi cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân của mình, bạn thừa nhận rằng:
– Có những giới hạn bảo mật và riêng tư của Internet vượt quá sự kiểm soát của chúng tôi;
O Sự bảo mật, toàn vẹn và sự riêng tư của bất kỳ và tất cả các thông tin và dữ liệu trao đổi giữa bạn và chúng tôi thông qua trang web của chúng tôi không thể được đảm bảo; Và
– Bất kỳ thông tin và dữ liệu như vậy có thể được xem hoặc bị giả mạo khi quá cảnh bởi một bên thứ ba.

9. CHUNG

Bằng cách sử dụng trang web Vietnam Locals của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập thông tin của chúng tôi theo Chính sách Bảo mật này. Xin lưu ý rằng chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, xóa bỏ hoặc thay đổi chính sách này mà không cần thông báo. Bạn có trách nhiệm kiểm tra trang này thường xuyên để cập nhật về bất kỳ thay đổi nào chúng tôi có thể thực hiện đối với chính sách này.

10. KHIẾU NẠI TÀI KHOẢN

Nếu bạn tin rằng chúng tôi đã vi phạm quyền riêng tư của bạn dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bạn muốn thảo luận bất kỳ vấn đề nào về Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Tất cả các yêu cầu hoặc khiếu nại như vậy sẽ được xem xét nghiêm túc và được xử lý một cách công bằng và thận trọng.

Nếu bạn muốn gửi đơn khiếu nại, điều này nên được thực hiện bằng văn bản. Xin vui lòng cung cấp cho chúng tôi tất cả các chi tiết có liên quan như ngày và thời gian của vụ việc hoặc thông tin liên lạc, các tình huống xung quanh sự kiện và mối quan tâm của bạn về những gì đã được nói hoặc làm. Bạn cũng sẽ nhận được một xác nhận từ chúng tôi trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại của bạn.

Khi bạn đã gửi khiếu nại, chúng tôi sẽ đánh giá nó để xác định xem bạn có than phiền về vấn đề riêng tư được bảo vệ bởi luật bảo mật có liên quan hay không. Nếu bạn đã phàn nàn về một điều gì đó, không phù hợp, bị xử lý theo luật riêng tư, chúng tôi sẽ viết cho bạn và giải thích tại sao Quản lý bảo mật của chúng tôi không thể giải quyết khiếu nại của bạn.
Nếu bạn than phiền về một điều gì đó mà luật bảo mật liên quan đưa ra, chúng tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng tất cả các khía cạnh của khiếu nại của bạn, bao gồm cả việc xác định các sự kiện liên quan và mong đợi của bạn về bất kỳ giải pháp nào. Trong quá trình điều tra của chúng tôi, chúng tôi có thể cần phải tìm thêm thông tin từ bạn về tính chất hoặc hoàn cảnh thực tế xung quanh khiếu nại của bạn.

Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời cho bạn bất cứ lúc nào bằng văn bản để tư vấn cho kết quả và mời một phản hồi cho kết luận của chúng tôi về khiếu nại. Nếu chúng tôi nhận được phản hồi từ bạn, chúng tôi sẽ đánh giá và tư vấn cho chúng tôi nếu chúng tôi thay đổi quan điểm của chúng tôi.