Vietnam Locals Travel & Transport logo
Privacy-policy

Privacy-policy

Việt Nam Locals Travel thu thập những thông tin cá nhân cần thiết để đáp ứng yêu cầu của bạn cho sản phẩm tour du lịch tùy chỉnh của chúng tôi và dịch vụ. Nó cho phép bạn sử dụng các nguồn lực sẵn có trên trang web của chúng tôi. thông tin cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn, tên địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin nào khác mà chính xác hoặc, khi gắn với các thông tin trên, có thể xác định bạn là một cá nhân cụ thể.

Việt Nam Locals Travel cam kết bảo mật và an ninh của khách hàng và thực hiện các bước thiết kế để bảo mật thông tin cá nhân và cầu kì của bạn. Chúng tôi tin rằng các chi tiết riêng tư của bạn nên được giữ điều đó và khi bạn chia sẻ thông tin cá nhân với chúng tôi, chúng tôi sẽ làm cho tất cả các nỗ lực hợp lý để giữ cho thông tin của bạn an toàn và tư nhân.

Là một người dùng hoặc khách hàng, bạn sẽ thường xuyên nhận được cập nhật email từ chúng tôi về những thay đổi hoặc bổ sung cho người dân địa phương Việt Nam Du lịch dịch vụ và các mục tin tức đáng chú ý khác. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tìm thấy những cập nhật thú vị và bổ ích. Tất nhiên, nếu bạn không muốn nhận được chúng, bạn có thể bỏ đăng ký bất cứ lúc nào như bạn, như các khách hàng, có quyền hợp pháp để các dữ liệu chúng tôi tiết kiệm.

Việt Nam Locals Travel đã thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo rằng các thông tin trong trang web của mình là đúng.