Vietnam Locals Travel & Transport’s Terms and Conditions

Happy travelers group happy with Vietnam Locals Travel's terms & conditions
Happy travelers group happy with Vietnam Locals Travel’s terms & conditions

Terms & Conditions

(Điều khoản chính sách)

1. Terms of Use Acceptance (Chấp nhận các điều khoản sử dụng)

2. Access (Truy cập)

3. Intellectual property rights (Quyền sở hữu trí tuệ)

4. Trademark (Thương hiệu)

5. Prohibited behavior (Hành vi nghiêm cấm)

6. Make a Booking (Đặt Dịch Vụ)

7. Payment and Deposit (Thanh toán và đặt cọc)

8. Confirm booking & Voucher (Xác nhận đặt phòng & Voucher)

9. Liability and Insurance (Bảo hiểm)

10. Cancellations & Refund (Điều kiện hủy và hoàn tiền)

11. Alternatives (Thay thế dịch vụ)

12. Vietnam Locals Travel guarantee (Đảm bảo của Vietnam Locals Travel)

13. User’s Contribution (Đóng góp của thành viên)

14. Monitoring and Execution (Giám sát và Thi hành)

15. Content Standards (Tiêu chuẩn nội dung)

16. Copyright violations (Vi phạm bản quyền)

17. Based on the information provided (Dựa vào thông tin cung cấp)

18. Warranty disclaimers (Từ chối các bảo đảm)